Doel:

 

Het verlenen van diensten op het gebied van technische automatisering, procesoptimalisering, engineering, ontwerp en realisatie van complexe technische installaties, machine operaties, het leveren van industriŽle hard- en software, het verschaffen van kennis via detachering en het aannemen van turn key opdrachten in het eerder genoemde gebied, alsmede het verrichten van alle andere activiteiten voorzover deze verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor het vorenstaande.

 

Visie:

 

PGP Beheer B.V. wil haar klant helpen hun risicoís te verlagen, de veiligheid te verhogen, hun processen te verbeteren, hun winst te verhogen door het bieden van passende oplossingen. Daarnaast willen we onze manier van werken continue verbeteren. We hebben de wil te innoveren en continue op zoek te gaan naar betere oplossingen en daarmee onze klanten te helpen.

 

<Under construction>